แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
20% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ถ้านักเรียนรับประทานเฉพาะอาหารมังสวิรัติ นักเรียนจะมีโอกาสขาดสารอาหารประเภทใด ?
เฉลย

อาหารมังสวิรัติ คือ อาหารจำพวกผักและผลไม้ ซึ่งทำให้ได้รับกากใยอาหาร ซึ่งช่วยในการขับถ่ายกากอาหารออกจากร่างกายได้ดี