แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง พลังงาน ชุดที่ 6
45% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ประเทศใดมีปริมาณการส่งออกน้ำมันมากที่สุดในโลก