แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง พลังงาน ชุดที่ 6
20% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. น้ำมันเขียว-น้ำมันม่วง อนุญาติให้ใช้ในกิจการใด