แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง พลังงาน ชุดที่ 6
25% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. ประเทศไทยซื้อไฟฟ้าจากประเทศใดมากที่สุด