ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่1
20% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. ชาติชายนำฟิล์มสีชนิดเนกาตีฟไปถ่ายภาพทุ่งทานตะวันที่มีดอกทานตะวันออกดอกรับแสงแดดจ้า เมื่ออัดภาพออกมาพบว่าสีเหลืองของดอกทานตะวันผิดเพี้ยนไป ข้อใดถูก