แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
30% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

ซื้อของใส่ถุง 2 ถุง ดังนี้
ถุงใบที่ 1
   - เนื้อสัตว์ ครึ่งกิโลกรัม
   - มะเขือเทศ 800 กรัม
   - แตงกวา 6 ขีด
   - น้ำตาลทราย 1,000 กรัม
ถุงใบที่ 2
   - มะพร้าวขูด 2 กิโลกรัม
   - มะนาว 8 ขีด
   - คะน้า 600 กรัม
   - ฟักทอง ครึ่งกิโลกรัม
ข้อใดกล่าวถูกต้อง

เฉลย

1 ขีด = 100 กรัม
10 ขีด = 1 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม = 1,000 กรัม

ถุงใบที่ 1
   - เนื้อสัตว์ ครึ่งกิโลกรัม = 0.5 กก.
   - มะเขือเทศ 800 กรัม = 0.8 กก.
   - แตงกวา 6 ขีด = 0.6 กก.
   - น้ำตาลทราย 1,000 กรัม = 1 กก.
ถุงใบที่ 1 หนักทั้งหมด 0.5 + 0.8 + 0.6 + 1 = 2.9 กก.
ถุงใบที่ 2
   - มะพร้าวขูด 2 กิโลกรัม
   - มะนาว 8 ขีด = 0.8 กก.
   - คะน้า 600 กรัม = 0.6 กก.
   - ฟักทอง ครึ่งกิโลกรัม = 0.5 กก.
ถุงใบที่ 2 หนักทั้งหมด 2 + 0.8 + 0.6 + 0.5 = 3.9 กก.

ดังนั้น ถุงใบที่ 2 หนักมากกว่าใบที่ 1 = 3.9 - 2.9 = 1 กิโลกรัม