แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
20% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

การตรวจสอบผลหารของจำนวนหนึ่งทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ (13x6)+2 เป็นการตรวจสอบของจำนวนในข้อใด

เฉลย

(13x6)+2 = 78+2 = 80
80 ÷ 6 = 13 เศษ 2