แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
100% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
  นมสด 4 ลิตร
  น้ำดื่ม 2,850 มิลลิลิตร
  น้ำส้มคั้น 3 ลิตร 500 มิลลิลิตร
ข้อใดถูกต้อง

เฉลย

1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร