แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. เส้นตรงเส้นหนึ่งมีขนาดกี่องศา