ข้อสอบการคูณ
100% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. 7 x 6 = ?