ข้อสอบการคูณ
100% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. 8 x 9 = ?