แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์
60% Complete
4 of 5
ข้อที่ 4. การสืบพันธุ์แบบพาร์ทิโนเจซิส ในสภาวะปกติไข่จะฟักออกมาเป็นเพศใด?
เฉลย

การสืบพันธุ์แบบพาร์ทิโนเจซิส คือ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของแมลงบางชนิด โดยการที่เพศเมียผลิตไข่แล้วสามารถฟักออกเป็นตัวได้โดยไม่มีการปฏิสนธิ ในสภาวะปกติ ไข่จะฟักออกมาเป็นเพศเมีย ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ไข่จะฟักออกมาเป็นได้ทั้งเพศผู้ และ เพศเมีย เช่น ตั๊กแตนกิ่งไม้ , เพลี้ย , ไรน้ำ , ผึ้ง , ต่อ , แตน , มด