คณิตศาสตร์ ม.3 พื้นที่ผิวและปริมาตร
80% Complete
5 of 5
ข้อที่ 5. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 10 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่าไร