คณิตศาสตร์ ม.3 พื้นที่ผิวและปริมาตร
20% Complete
4 of 5
ข้อที่ 4. ขนมเทียนรูปร่างพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร จำนวน 50 ห่อ จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร