สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. การใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้า เรียกกิจกรรมนี้ว่าอะไร