สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. การเสียภาษีเป็นหน้าที่ที่ทุกคนปฏิบัติตาม แต่ถ้ามีการหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีจะเกิดผลอย่างไร