ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1
90% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. การไม่รักษาศีลข้อใดทำให้ไม่มีใครเชื่อถือในคำพูด