ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 12
20% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. ข้อใดเป็นลักษณะนามของคำว่า “บ้าน”