ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 12
20% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ประโยค “เรชอบวิ่งในสนามโรงเรียนปทุมวัน” คำใดเป็นคำนาม