ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 12
90% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ประโยค “นกแก้วบินมาเกาะต้นไม้” คำใดเป็นคำกริยา