ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ความหมายของคำ
90% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. เลือกเติมคำในช่องว่างให้ได้ใจความเหมาะสม ตุ้ย .......... เสื้อและกางเกงใหม่