สังคมศึกษา ป.6 ความรู้ทั่วไป
100% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด