สังคมศึกษา ป.6 ความรู้ทั่วไป
100% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. จังหวัดที่มีฝนตกบ่อยมากที่สุด