แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 2
62% Complete
1 of 13
ข้อที่ 1. กลุ่ม 1 ดาวศุกร์ โลก ดวงจันทร์ กลุ่ม 2 ดวงอาทิตย์ ดาวเหนือ ดาวลูกไก่ การจัดกลุ่มดาวใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์