แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 2
62% Complete
2 of 13
ข้อที่ 2.

จากภาพ การมองดูสิ่งใดอาจทำให้ตาบอดได้