คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. วิกกี้มีเหรียญบาทและเหรียญสลึงรวมกันมากกว่า 95 เหรียญ แต่ไม่ถึง 110 เหรียญ รวมเป็นเงิน 50 บาท วิกกี้มีเหรียญบาทมากที่สุดกี่เหรียญ