คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4.

โอ้มีเงินจำนวนหนึ่ง เอ๋มีเงินเป็น 3 เท่าของโอ้ เมื่อนำเงินของทั้งคู่รวมกัน พบว่าหนึ่งในสามของจำนวนเงินไม่เกิน 500 บาท จงหาว่าโอ้มีเงินมากที่สุดกี่บาท