แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
30% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. เลขอะตอมของธาตุ คือข้อใด