แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
80% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด