ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 28
80% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. นักเรียนอ่านข้อความและนำไปตอบคำถามข้อ 9 – 10 "หมาวิ่งไล่แมว แมววิ่งขึ้นต้นไม้ เจ้าของแมวตีหมา หมาร้องเอ๋ง เอ๋ง" การกระทำของใครเหมือนการกระทำของหมา