ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 28
80% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. นักเรียนอ่านข้อความและนำไปตอบคำถามข้อ 4 – 6 "ตาไปนากับหลาน หมาคาบปลามาให้ตา ตาดีใจจะได้ปลาไปให้ยาย ยายย่างปลาให้หมาและหลานกิน" ในเรื่องนี้ใครทำประโยชน์น้อยกว่าเพื่อน