แบบทดสอบ วิชา คณิตศาสตร์
50% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

จากสมการ 2A - 45 = 45
A มีค่าเท่าใด