ปิโตรเลียม
100% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. แก๊สแอลพีจี คืออะไร ?