เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
13% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11. ข้อใดคือผลเสียของระบบสินเชื่อ