ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
40% Complete
6 of 15
ข้อที่ 6. ข้อใดคือแหล่งกู้เงินในรูปสินเชื่อที่สำคัญ