ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
33% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. สินค้าในข้อใดไม่มีในตลาดแข่งขันสมบูรณ์