วิชาสังคม ป.6 ชุดที่1
80% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. การมีคารวธรรมหมายถึงการเคารพสิ่งต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด