ภาษาไทย ป.4-ป.6 มาตราแม่กง
93% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5. คำในข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงทั้งหมด