ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 25
60% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. เรียงลำดับประโยคที่กำหนดให้ ให้เป็นข้อความที่ถูกต้อง 1. แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร 2. จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 3. มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 4. ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
เฉลย

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา