ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 21
25% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. อ่านแผนภูมิแท่งที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 2 – 4 แผนภูมิข้างบนนี้แสดงการขายคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลากี่เดือน