ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 17
95% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. “ใครๆ ก็สงสารหนูนิด” เป็นประโยคอะไร