ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 17
95% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. “ค่ะ ฉันอยู่ที่นี่มานานแล้ว” ข้อความนี้เป็นประโยคอะไร