ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 16
95% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. แดงถือหางน้องสาวอย่างเห็นได้ชัด คำว่า ถือหาง มีความหมายใกล้เคียงคำใด