ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 15
90% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. ข้อใดเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูด