ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 15
75% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. “ก้องกินผลไม้” คำว่า กิน เป็นคำชนิดใด