ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 13
20% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. คำในข้อใดมีเสียงสระประเภทเดียวกับคำว่า เลอะเทอะ