ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 13
20% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. คำในข้อใด มีเสียงสระต่างจากข้ออื่น