แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
70% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ถ้าอยากจะรู้ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเดือนปีอะไร ต้องดูจากสิ่งใด