แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
70% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. ถ้า พ.ศ. 2550 ตรงกับปีกุน เมื่อ พ.ศ. 2542ตรงกับปีนักษัตรใด