แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
70% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จัดเป็นแหล่งข้อมูลด้านใด